Om oss

AUST-AGDER SOPP OG NYTTEVEKSTFORENING

Foreningen ble stiftet 21. februar 2007 da Agder Soppforening, som hadde eksistert siden 1989, ble delt i to foreninger; en i Aust-Agder og en i Vest- Agder. Hensikten var å styrke det lokale tilbudet i begge fylker.   Foreningene samarbeider fortsatt om en del større arrangementer og kurs.

Aust-Agder sopp og nyttevekstforening har som formål å:

  • Øke kunnskap om bruk av sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet.  
  • Bidra til opplysning om deres kulinariske verdi og andre relevante bruksområder.
  • Tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til adspredelse og rekreasjon.
  • Delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen, opplyse om artenes samspill med andre organismer, og deres nyttige og skadelige virkninger.
  • Foreta kartlegging av storsopper.

Foreningen følger opp dette gjennom å dra på felles turer, der vi deler kunnskap og sanker fra naturen. Turene passer for alle, også for barn og for eldre.

Turprogrammet er delt i to sesonger.   Om våren gjør vi oss kjent med og samler spiselige og nyttige vekster.
Om høsten er det sopp som er i fokus. Soppkontrollører er med på soppturene og sørger for soppkontroll. I tillegg til turer arrangeres det kurs og foredrag, samt sosiale samlinger med utgangspunkt i sopp- eller nyttevekstfeltet.

Foreningen arrangerer også medlemsturer og aktiviteter som er bare for våre medlemmer.
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til aktiviteter.

Styret i AASNF

Elisabeth Lund

Leder

92027700

elisabeth1010@gmail.com

Roberta Dahl

Nestleder

95282540

roberta.aasn@hotmail.com

Gerd Bakke

Sekretær

41218649

gerd.bakke@outlook.com

Unni Hammering

Kasserer

90841719

unhamg@gmail.com

Ole Johnny Asmyhr

Styremedlem

93815296

olabilen@live.no

May Bente Bakkebø

Varamedlem

46501781

mbbakkebo@icloud.com

Nancy Eriksen

Varamedlem

90685034

alfee@online.no