Om oss

AUST-AGDER SOPP OG NYTTEVEKSTFORENING

Foreningen ble stiftet 21. februar 2007 da Agder Soppforening, som hadde eksistert siden 1989, ble delt i to foreninger; en i Aust-Agder og en i Vest- Agder. Hensikten var å styrke det lokale tilbudet i begge fylker.   Foreningene samarbeider fortsatt om en del større arrangementer og kurs.

Aust-Agder sopp og nyttevekstforening har som formål å:

  • Øke kunnskap om bruk av sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet.  
  • Bidra til opplysning om deres kulinariske verdi og andre relevante bruksområder.
  • Tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til adspredelse og rekreasjon.
  • Delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen, opplyse om artenes samspill med andre organismer, og deres nyttige og skadelige virkninger.
  • Foreta kartlegging av storsopper.

Foreningen følger opp dette gjennom å dra på felles turer, der vi deler kunnskap og sanker fra naturen. Turene passer for alle, også for barn og for eldre.

Turprogrammet er delt i to sesonger.   Om våren gjør vi oss kjent med og samler spiselige og nyttige vekster.
Om høsten er det sopp som er i fokus. Soppkontrollører er med på soppturene og sørger for soppkontroll. I tillegg til turer arrangeres det kurs og foredrag, samt sosiale samlinger med utgangspunkt i sopp- eller nyttevekstfeltet.

Foreningen arrangerer også medlemsturer og aktiviteter som er bare for våre medlemmer.
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til aktiviteter.

Gerd Sofie Bakke

Styreleder

41 21 86 49

gerd.bakke@outlook.com

Anne Huvestad

Nestleder

92 22 99 58

anne.huvestad@mattilsynet.no

Elisabeth Lund

Sekretær

92 02 77 00

elisabeth1010@gmail.com

Unni Hammering

Kasserer

90 84 17 19

unhamg@gmail.com

Nancy Eriksen

Styremedlem

90 68 50 34

alfee@online.no

May Bente Bakkebø

46 50 17 81

mbbakkebo@icloud.com