Årets første soppkontroller

Årets første to soppkontroller er avholdt

Årets to første soppkontroller er gjennomført med smittevern godt ivaretatt.  Vi er glade for at dere, som besøker oss på soppkontrollene, følger retningslinjer slik at vi kan gjennomføre turer og soppkontroller på en god måte.

Årets første kontroll var på Dømmesmoen sist lørdag.  Den tradisjonelle turen til Granestua i samarbeid med DNT gikk tirsdags kveld.

Det har vært varm og tørt i vårt distrikt i august, men siste dagers regn gir gode håp for resten av soppsesongen.

Neste soppkontroll bli på Dømmesmoen 6. september som er markering av Soppens Dag. Dagen starter med sopptur kl. 11.  Fra kl. 12 blir det soppkontroll, sopputstilling og barneaktiviteter.

Bli med på tur og velkommen til markering av Soppens dag.

Neste kveldstur og soppkontroll blir på Nes Verk tirsdag 8. september kl. 18.  Soppkontroll fra kl. 19.